Flexibilitet på arbetsplatsen

Jag avlastade min kollega Max Gustafson genom att teckna denna bild till Sekotidningens ledarsida.